Saturday, August 24, 2013

ஆனந்தஜோதி - திங்களிதழ் படைப்பாளர் சந்திப்பு

 .
புதுக்கோட்டை நகர் மன்றத்தில் 24.08.2013 அன்று முற்பகல் நடைபெற்ற “ஆனந்தஜோதி“ தமிழ்த் திங்களிதழ் ஐம்பெரும் விழாவில், இதழுக்கான படைப்பாளர் சந்திப்பில்  பாவலர் பொன்.கருப்பையா  கவிஞர்.இரமா.ராமநாதன், ஹைக்கூ முருகேஷ், கவிஞர் இளங்கோ மற்றும் படைப்பாளிகளுடன்.

No comments:

Post a Comment